Naša angličtinárka, zároveň triedna vie horšie po anglicky ako ja. A to som prvák. Vôbec nevie učiť. Keď niekto spraví chybu, vôbec ho neopraví, ani nič. Je mi z tohto systému zle.

Škola: Spojená škola-SOŠOaS, Hlinská 31, Žilina